tükör, spiegel, mirror, miroir

A blogon a tükörrel, tükröződéssel kapcsolatos irodalom gyűjteménye olvasható. Az online publikációk utolsó letöltésének időpontja 2010.03.17.

Képgyűjtemény az ábrázolt tükröződésről a nemzetközi kortárs képzőművészetben:

kortárs URL: http://mirror-miroir-spiegel-tukor.blogspot.com/

koincidencia URL: http://sine-coincidence.blogspot.com/

monográfiák

BALTRUSAITIS, Jurgis: Le miroir, essai sur une légende scientifique. Elmayan-Le Seuil, Paris 1978

(fejezetei:)

BEKE László: Egy képzeletbeli múzeum. In: Café Bábel, 1995. (5. évf.) 18. sz. 91-108. o. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/tukor/beke

(fejezetek:)

BEKE László: Für ein "musée imaginaire" des Spiegels.Wilhelm-Lehmbruck-Museum 1982 Duisburg (Magyarul: A tükör. Előtanulmányok a vizuális kultúra enciklopédiájához. TIT sokszorosítás). Rövidítve: Új Symposion 1980. dec.

ECO, Umberto: Über Spiegel und andere Phänomene. Hanser 1987

ECO, Umberto: Tükrökről. (ford. Bene Sándor) In: Café Bábel, 1995. (5. évf.) 18. sz. 19-32. o. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/tukor/eco

ECO, Umberto: Kant és a kacsacsőrű emlős. (ford. Gál Judit) Budapest: Európa, 1999

erről PERNECZKY Géza: Umberto Eco a tükörben, URL: http://www.c3.hu/%7Eperneczky/articles/00-tukor.html

GREGORY, Richard: Mirrors in Mind. W.H. Freeman, New York, 1996

(fejezetek:)

HARTLAUB, Gustav Friedrich: Zauber des Spiegels: Geschichte und Bedeutung des Spiegels in der Kunst. Piper and Co. München 1951

(fejezetek:)

KACUNKO, Slavko: Mirror. Medium. Art. On the History of Mirror in the Age of Image. 2009/2010. In German: Spiegel. Medium. Kunst. Zur Geschichte des Spiegels im Zeitalter des Bildes (Paderborn / Munich 2010) URL: http://www.slavkokacunko.com,

rövid leírás: http://www.slavkokacunko.com/Mirror-Medium-Art-On-the-History.131.0.html

MELCHIOR-BONNET, Sabine: The Mirror, A History, Routledge 2001

(fejezetei: Introduction 1 THE ORIGIN OF THE MIRROR 7 The Royal Glass and 35 From Luxury to Necessity 70 THE MAGIC OF RESEMBLANCE 99 The Triumph of Mimesis 133 Staring at the Self in Order to 156 TROUBLING 5TRANGENE55 184 Trickery 244 Conclusion 170)

PENDERGRAST, Mark: Mirror mirror: a history of the human love affair with reflection. Basic Books, New York, 2003. (ISBN 0-465-05470-6) (1. 2. Magic Visions 3.Fields of Light 4. The Rational Mirror) URL: http://markpendergrast.com/mirror

(ehhez: PENDERGRAST, Mark: Mirror mirror: A Historical and Psychological Overview, in The Book of the Mirror, ed Miranda Anderson, Cambridge Scholars Publishing, 2007, Newcastle, URL: http://www.c-s-p.org/Flyers/9781847181930-sample.pdf)

fizika, geometria

BERKICS Mihály: Mennyit érnek a fogalmaink? Megoldási javaslat a tükör-problémára, In: Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Budapest: Akadémiai, 1998, 295-307. o. URL: http://konyv.uw.hu/tukor.htm

GÉVAY Gábor: Szimmetria. A kaleidoszkóp tanulságai. In: Magyar Tudomány, 1999/3. URL: http://epa.oszk.hu/00700/00775/00003/1999_03_05.html

GORMAN, Michael John: Művészet, optika, történelem: új fényben a Hockney-tézis (ford. Bárány Tibor, Gxenis Balázs, Margócsy Dániel) URL: http://www.szv.hu/cikkek/muveszet-optika-tortenelem

KOLTA Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. Kecskemét: Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003 URL: http://www.fotoklikk.hu/fm/kepmutogatok/index.html

LIGETI Zoltán: CP-szimmetria-sértés URL: http://www.sulinet.hu/termeszetvilaga/archiv/2000/0015/10.html

MAGYAR László András: Brevárium: Katoptria, In: Café Bábel, 1995. (5. évf.) 18. sz. 109-116. old. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/tukor/magyar

VARGA Péter: A Jánossy-kísérletek a fizikai optikában, in Fizikai Szemle 1998/7. 225.o. URL: http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9807/varga.html

WEYL, Hermann: Szimmetria. (ford. Bérczi Szaniszló, Seres Iván) Budapest: Gondolat, 1982

ikonográfia

ALCIATO’S BOOK OF EMBLEMS, Memorial University, Newfoundland, Kanada, URL: http://www.mun.ca/alciato/index.html

BIEDERMANN, Hans: Szimbólumlexikon, Budapest, Corvina, 1996

GOMBRICH, Ernst: Icones Symbolicae. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetre. (ford. Novák György) In: Pál József (szerk). Az ikonológia elmélete 1-2. Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról. (ikonológia és műértelmezés 1.) Szeged: JATEPress, 1986, 31-115. o.

JAFFÉ, A.: A vizuális művészetek szimbolizmusa, in: Jung, C.G.: Az ember szimbólumai, Budapest, Göncöl Kiadó, 1993

PRAZ, M.: Embléma, epigramma, concetto, in: Pál J. (szerk): Az ikonológia elmélete 1-2. Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról. (ikonológia és műértelmezés 1.) JATEPress, Szeged, 1986

RIPA, Cesare: Iconologica. (ford. Sajó Tamás) Budapest: Balassi - MKF, 1977

MÜNCHENER DIGITALISIERUNGSZENTRUM, Digitale Bibliothek, Emblemdatenbank, URL: http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblmaske.html

iconos URL: http://www.iconos.it/index.php?id=1111

kép-mítoszok: tükör és Narcissus

Ókori lexikon, narcissus URL: http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/5474.html

iconos URL: http://www.iconos.it/index.php?id=1111

narkisszosz URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/Narkisszosz

narcissus wikipedia URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(mythology)

Encyclopaedia Britannica URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/403458/Narcissus

Encyclopedia Mythica URL: http://www.pantheon.org/articles/n/narcissus.html

Mythography Echo and Narcissus URL: http://www.loggia.com/myth/echo.html

Parada URL: http://www.maicar.com/GML/Narcissus.html

BRUHM, Steven: Reflecting Narcissus. A Queer Aesthetic. University of Minnesota Press. 2001 ISBN 0-8166-3550-1 (fejezetek: Introduction: Reflecting Narcissus, 1. No Exit: Romantic Male Narcissis, 2. Reverse of the Mirror: Symbolism and Sexology, 3. Sons and Lovers, Birds and Johns, 4. Queer Queer Vladimir, 5. The Gothic in a Culture og Narcissism, Conclusion: Rejecting Narcissus)

DERRIDA, Jacques: Speech is Blind, Echo and Narcissus, URL: http://www.youtube.com/watch?v=ya46wfeWqJk

FINK, Bruce: The Lacanian Subject. Between Language and Jouissance. Princeton University Press, 1996

FODOR László: Individuáció és nárcizmus. A Selbst pszichológiája C. G. Jungnál és H. Kohutnál / Mario Jacoby Magyar pszichológiai szemle, 1987. (44. köt.) 1987-88 / 5. sz. 429-433. old.

FREUD, Sigmund: A narcizmus bevezetése. (ford. Berényi Gábor, Májay Péter, Szalai István) In: Sigmund Freud Művei VI. Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai írások. Budapest: Filum, 1997, 15-39. o. (eredeti: FREUD, SIGMUND: Zur Einführung des Narzißmus. Leipzig, 1914)

GRÜNBERGER Béla: A nárcizmus elmélete. In: Magyar pszichológiai szemle, 1986. (43. köt.) 5. sz. 367-379. old.

HIDAS György: Megjegyzések Grünberger Béla: "A nárcizmus elmélete" című tanulmányához.
In: Magyar pszichológiai szemle, 1986. (43. köt.) 5. sz. 379-383. old.

HAJAS Tibor: Narcissus. In. Élet és Irodalom, XV. évf. 9. sz. 1971. március 6.

ehhez: K. Kabai Lóránt: Mit tudok a tükörről? In: Hajas Tibor Konferencia 2004, URL: http://hajastiborkonferencia.freeblog.hu/, és http://www.archive.org/details/hri_htk_mp3

HÁRS György Péter: "Az egyik én valék...". In: Irodalomtörténet, 1991/3-4. 619-626. o.

HOLLÓS István: Búcsúm a Sárga Háztól. Budapest: Cserépfalvi, 1990

KRISTEVA, Julia: Nárcisz: az újfajta téboly. (ford. Babarczy Eszter) In: Café Bábel, 1995. (5. évf) 18. sz. 51-60. o. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/tukor/kristeva

LACAN, Jacques: A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója. (ford. Erdélyi Ildikó és Füzesséry Éva) In: Thalassa, 1993/2. 5-11. o.

LACANIAN INK, URL: http://www.lacan.com/, életrajz: http://thalassa.mtapi.hu/bibliogr/lacan_eletrajz_bibliogr.htm

OVIDIUS NASO, Publius: Átváltozások (Metamorphoses). (ford. Devecseri Gábor) Bibliotheca Classica, Budapest: Európa, 1982 URL: http://mek.niif.hu/03600/03690/03690.htm#23

PANOFSKY, Dora: Narcissus and Echo. The Art Bulletin 1949 jun

SILVERMAN, Kaja: Fassbinder és Lacan. A tekintet, a nézés és a képmás újragondolása. (ford. Kis Anna) In: Enigma 11. évf. 41. sz. 2004, 61-85. o. (eredeti: Kaja Silverman, “Fassbinder and Lacan: A Reconsideration of Gaze, Look, and Image”, In: Male Subjectivity at the Margins, London, Routledge, 1992, 147.)

SILVERMAN, Kaja: A tekintet. (ford. Szemző Hanna) In. Metropolis, 3. kötet, 2. szám, 1999/nyár, 24-33. o. URL: http://www.metropolis.org.hu/?pid=16&aid=226

SZOBOSZLAI János: Én-játékok (I./iv tükörjáték) Törökfürdő, 1996/1.

kép-mítoszok: tükör és Vénusz

Vénusz-effektus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_effect

BERTAMINI, M., LATTO, R., & SPOONER, A. (2003). The Venus effect: people's understanding of mirror reflections in paintings Perception, 32 (5), 593-599 URL: http://www.perceptionweb.com/abstract.cgi?id=p3418

teljes szöveg: http://www.liv.ac.uk/vp/Publications/BertaminiLattoSpooner2003.pdf

Marco Bertamini
 http://www.liv.ac.uk/vp/Publications/publications.html

MUNGER, Dave: The Venus effect: What we see in the mirror isn't what would really be there, URL:

http://scienceblogs.com/cognitivedaily/2009/03/the_venus_effect_what_we_see_i.php

és http://www.theallineed.com/medicine/06012915.htm

képek: National Gallery of Art, Washington, URL: http://www.nga.gov/cgi-bin/search_www.cgi?q=venus&cmd=search

kép-mítoszok: Allegóriák - tükör és Vanitas

HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus: Az elveszett tükörkép története - novellák. (ford. Györffy Miklós et al.) Budapest: Magvető, 1996

De MONTAIGNE M.: A hiúságról (ford. Ádám Péter) 2001. Café Bábel, (11. évf.) 41. sz. 3-8. old. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/naplo/montaigne

kép-mítoszok: Allegóriák - tükör és az öt érzék

GADAMER, Hans-Georg: Igazság és módszer. Gondolat 1984 Budapest 109.p

KOLTA Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. Kecskemét: Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003 URL: http://www.fotoklikk.hu/fm/kepmutogatok/index.html

Blickmaschinen/Visual Tactics/Pillanatgépek/Maquinas de mirar, 2008 Museum für Gegenwartskunst Siegen, 2009 Műcsarnok Budapest, 2009 Cento Andaluz de Arte Contemporaneo Sevilla, URL: http://pillanatgepek.c3.hu/

Varázstükör, interaktív médiainstalláció, 2006.02.20. URL: http://www.sztaki.hu/varazstukor/

E.A.T.: Pepsi Pavilion, 1970, URL: http://www.zakros.com/projects/pavilion/, és http://www.mediaartnet.org/works/pepsi-pavillon/

VISION, 2002 Műcsarnok, Budapest URL: http://vision.c3.hu/

ZICS Brigitta, Mirror Space 2005, URL: http://www.zics.eu/

kép-mítoszok: Allegóriák - tükör és Prudentia

http://www.kunstdirekt.net/Symbole/allegorietugend.htm

kép-mítoszok: Allegóriák - tükör és Nuda Veritas

bonus track 01: irodalom

APULEIUS: A mágiáról / Virágoskert. (ford. Détshy Mihály) Budapest: Magyar Helikon, 1974 (14-16. részletek)

BORGES, Jorge Luis: A tükör és a maszk. Elbeszélések. (vál. és szerk. Scholz László, ford. Benyhe János, Csuday Csaba et. al.) Budapest: Európa, 2009

CARROLL, Lewis: Alice Tükörországban. (ford. Révbíró Tamás) Budapest: Móra, 1980 URL: http://lewiscarrollsociety.org.uk/, és http://www.literature.org/authors/carroll-lewis/through-the-looking-glass/

HAMVAS Béla: Szavak: A tükör. URL: http://www.hamvasbela.org/szavak/tukor.html

HAJAS Tibor: Narcissus. In. Élet és Irodalom, XV. évf. 9. sz. 1971. március 6.

HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus: Az elveszett tükörkép története - novellák. (ford. Györffy Miklós et al.) Budapest: Magvető, 1996

RÓHEIM Géza: A bűvös tükör. Budapest: Magvető, 1984

bonus track 02: tekintet

ARISZTOTELÉSZ: Lélekfilozófiai írások. (ford. Steiger Kornél, Brunner Ákos, Bodnár István) Budapest: Akadémiai, 2006

ARISZTOTELÉSZ: Poétika és más költészettani írások. (ford. Ritoók Zsigmond) Budapest: PannonKlett, 1997

BAUDRILLARD, Jean: A szimulákrum elsőbbsége. (ford. Gángó Gábor) In: Testes könyv I., szerk: Kiss Attila Attila, Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc. Ictus-JATE, Irodalomelmélet csoport, Szeged, 1996

BENJAMIN, Walter: „A szirének hallgatása” Válogatott írások. (ford., szerk. Szabó Csaba) Budapest: Osiris, 2001

DALMADY Zoltán: A szemmelverés babonája és a pillantás megérzése. In: Természettudományi Közlöny, 1915, 473-493. o.

DANTO, Arthur, C.: A közhely színeváltozása. (ford. Sajó Sándor) Budapest: Enciklopédia, 2003

FEHÉR M. István: Jean-Paul Sartre. Budapest: Kossuth, 1980

FERENCZI Sándor: Klinikai napló 1932. Budapest: Akadémiai, 1996

FOUCAULT, Michel: A szavak és a dolgok. (ford. Romhányi Török Gábor) Budapest: Osiris, 2000

GADAMER, Hans-Georg: Igazság és módszer. (ford. Bonyhai Gábor) Budapest: Gondolat, 1984

HEIDEGGER, Martin: Lét és idő. (ford. Vajda Mihály et al.) Budapest: Gondolat, 1989

LÉVINAS, Emmanuel: Teljesség és végtelen. (ford. Tarnay László) Pécs: Jelenkor, 1999

MERLEAU-PONTY, Maurice: A látható és a láthatatlan. (ford. Farkas Henrik, Szabó Zsigmond) Budapest: L’Harmattan, 2006

PLATÓN: Az állam, X. könyv. (ford. Szabó Miklós) In. Platón összes művei. (ford. Devecseri Gábor et al.) Budapest: Európa, 1984, II. kötet, 649-710. o.

PLATÓN: Timaiosz. (ford. Kövendi Dénes) In. Platón összes művei. (ford. Devecseri Gábor et al.) Budapest: Európa, 1984, III. kötet, 307-410. o.

PLÓTINOSZ: Az Egyről, a szellemről és a lélekről. Válogatott filozófiai írások. (ford. és a jegyzeteket írta Horváth Judit és Perczel István) Budapest: Európa, 1986

SARTRE, Jean-Paul: A lét és a semmi. (ford. Seregi Tamás) Budapest: L'Harmattan, 2006

SARTRE, Jean-Paul: Az Ego transzcendenciája. (ford. Sándor Péter) Debrecen: Latin Betűk, 1996

SILVERMAN, Kaja: Fassbinder és Lacan. A tekintet, a nézés és a képmás újragondolása. (ford. Kis Anna) In: Enigma 11. évf. 41. sz. 2004, 61-85. o. (eredeti: Kaja Silverman, “Fassbinder and Lacan: A Reconsideration of Gaze, Look, and Image”, In: Male Subjectivity at the Margins, London, Routledge, 1992, 147.)

SILVERMAN, Kaja: A tekintet. (ford. Szemző Hanna) In. Metropolis, 3. kötet, 2. szám, 1999/nyár, 24-33. o. URL: http://www.metropolis.org.hu/?pid=16&aid=226

bonus track 03: az ismétlésről

ERDÉLY Miklós: Ismétléselméleti tézisek, 1973. Azonosításelméleti vizsgálatok, 1973. in: Ismétlődés a művészetben. Tanulmányok. Szerk.: Horváth Iván és VeresAndrás. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 168-176.

HORVÁTH Iván, VERES András (szerk): Ismétlődés a művészetben. Tanulmányok. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 5. Budapest: Akadémiai, 1980

KAFKA, Franz: A nyolc oktávfüzet. (ford. Tandori Dezső) Budapest: Cartaphilus, 2000 URL: http://mek.niif.hu/00400/00418/00418.htm

KIERKEGAARD, Søren: Az ismétlés. (ford. Soós Anita és Gyenge Zoltán) Budapest: L'Harmattan, 2008

SALLIS, John: Mimészosz és a művészet vége, in: Jelenkor, 1998 július-augusztus URL: http://emc.elte.hu/~pinter/szoveg/Sallis.Mimeszisz.pdf

bonus track 04: hasonmás, alakmás

ERDÉLY Miklós: Ismétléselméleti tézisek, 1973. In: Idő-mőbiusz, Budapest: Magyar Műhely, 1991, második kötet, 86. o.

Erdély Miklós: Eredeti és másolat egy közegben (1974)

ERDÉLY Miklós online publikációk az Artpool kiadványaiban megjelent dokumentumokból, URL: http://www.artpool.hu/Erdely/EMcontenthu.html

HÓDOSY Annamária: Tükörkép, képmás, másképp In: Café Bábel, 1995. (5. évf.) 18. sz. 137-146. old. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/tukor/hodosy

SZŐKE Annamária: „Titok a jövő jelenléte”, In: Ponticulus Hungaricus, XI/3, 2007 március, URL: http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/erdely_miklos.html

WILDE, Oscar: Dorian Gray arcképe, Budapest: Ulpius, 2007 URL: http://mek.niif.hu/06000/06004/06004.htm

Groucho Marx mirror with Harpo (Duck Soup, 1933) URL: http://www.youtube.com/watch?v=SjznonoAq3U

bonus track 05: a művészi identitás kettőzése

BENJAMIN, Walter: A hasonlóról szóló tanítás, in: „A szirének hallgatása”, válogatott írások, Budapest, Osiris, 2001

CSÁKVÁRI József: Avatar-kultúra: A digitális identitás természete és jelentősége, in: A kultúra kódjai: a 60 éves Kapitány Gábor köszöntésére, szerk. Bali János et al., Budapest, MOME, 2008, p 55-61.

DANY, Hans Christian, Multiplex személyiségek, Gondolat-Jel, 1995/5. URL: http://www.caesar.elte.hu/gondolat-jel/95/multi.html

DANY, Hans-Christian: Multiplex személyiségek, in Buldózer, médiaelméleti antológia, szerk. Ivacs Ágnes, Sugár János, Média Research Alapítvány, 1997, URL: http://vmek.oszk.hu/00100/00140/html/03.htm

KAPOSI Márton: A rejtőzködő egyén arcai és álarcai, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004

KAPOSI Márton: Az egyén önkifejezése és rejtőzködése a hagyományos társadalmakban

URL: http://www.c3.hu/~prophil/profi011/KAPOSI_2.html

MALINÁK Judit: A személyes identitás létrejötte a médiakultúra globalizálódásának kontextusában, in: A kultúra kódjai: a 60 éves Kapitány Gábor köszöntésére, szerk. Bali János et al., Budapest, MOME, 2008, p 77-91.