bonus track 03: az ismétlésről

ERDÉLY Miklós: Ismétléselméleti tézisek, 1973. Azonosításelméleti vizsgálatok, 1973. in: Ismétlődés a művészetben. Tanulmányok. Szerk.: Horváth Iván és VeresAndrás. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 168-176.

HORVÁTH Iván, VERES András (szerk): Ismétlődés a művészetben. Tanulmányok. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 5. Budapest: Akadémiai, 1980

KAFKA, Franz: A nyolc oktávfüzet. (ford. Tandori Dezső) Budapest: Cartaphilus, 2000 URL: http://mek.niif.hu/00400/00418/00418.htm

KIERKEGAARD, Søren: Az ismétlés. (ford. Soós Anita és Gyenge Zoltán) Budapest: L'Harmattan, 2008

SALLIS, John: Mimészosz és a művészet vége, in: Jelenkor, 1998 július-augusztus URL: http://emc.elte.hu/~pinter/szoveg/Sallis.Mimeszisz.pdf