kép-mítoszok: tükör és Narcissus

Ókori lexikon, narcissus URL: http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/5474.html

iconos URL: http://www.iconos.it/index.php?id=1111

narkisszosz URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/Narkisszosz

narcissus wikipedia URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(mythology)

Encyclopaedia Britannica URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/403458/Narcissus

Encyclopedia Mythica URL: http://www.pantheon.org/articles/n/narcissus.html

Mythography Echo and Narcissus URL: http://www.loggia.com/myth/echo.html

Parada URL: http://www.maicar.com/GML/Narcissus.html

BRUHM, Steven: Reflecting Narcissus. A Queer Aesthetic. University of Minnesota Press. 2001 ISBN 0-8166-3550-1 (fejezetek: Introduction: Reflecting Narcissus, 1. No Exit: Romantic Male Narcissis, 2. Reverse of the Mirror: Symbolism and Sexology, 3. Sons and Lovers, Birds and Johns, 4. Queer Queer Vladimir, 5. The Gothic in a Culture og Narcissism, Conclusion: Rejecting Narcissus)

DERRIDA, Jacques: Speech is Blind, Echo and Narcissus, URL: http://www.youtube.com/watch?v=ya46wfeWqJk

FINK, Bruce: The Lacanian Subject. Between Language and Jouissance. Princeton University Press, 1996

FODOR László: Individuáció és nárcizmus. A Selbst pszichológiája C. G. Jungnál és H. Kohutnál / Mario Jacoby Magyar pszichológiai szemle, 1987. (44. köt.) 1987-88 / 5. sz. 429-433. old.

FREUD, Sigmund: A narcizmus bevezetése. (ford. Berényi Gábor, Májay Péter, Szalai István) In: Sigmund Freud Művei VI. Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai írások. Budapest: Filum, 1997, 15-39. o. (eredeti: FREUD, SIGMUND: Zur Einführung des Narzißmus. Leipzig, 1914)

GRÜNBERGER Béla: A nárcizmus elmélete. In: Magyar pszichológiai szemle, 1986. (43. köt.) 5. sz. 367-379. old.

HIDAS György: Megjegyzések Grünberger Béla: "A nárcizmus elmélete" című tanulmányához.
In: Magyar pszichológiai szemle, 1986. (43. köt.) 5. sz. 379-383. old.

HAJAS Tibor: Narcissus. In. Élet és Irodalom, XV. évf. 9. sz. 1971. március 6.

ehhez: K. Kabai Lóránt: Mit tudok a tükörről? In: Hajas Tibor Konferencia 2004, URL: http://hajastiborkonferencia.freeblog.hu/, és http://www.archive.org/details/hri_htk_mp3

HÁRS György Péter: "Az egyik én valék...". In: Irodalomtörténet, 1991/3-4. 619-626. o.

HOLLÓS István: Búcsúm a Sárga Háztól. Budapest: Cserépfalvi, 1990

KRISTEVA, Julia: Nárcisz: az újfajta téboly. (ford. Babarczy Eszter) In: Café Bábel, 1995. (5. évf) 18. sz. 51-60. o. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/tukor/kristeva

LACAN, Jacques: A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója. (ford. Erdélyi Ildikó és Füzesséry Éva) In: Thalassa, 1993/2. 5-11. o.

LACANIAN INK, URL: http://www.lacan.com/, életrajz: http://thalassa.mtapi.hu/bibliogr/lacan_eletrajz_bibliogr.htm

OVIDIUS NASO, Publius: Átváltozások (Metamorphoses). (ford. Devecseri Gábor) Bibliotheca Classica, Budapest: Európa, 1982 URL: http://mek.niif.hu/03600/03690/03690.htm#23

PANOFSKY, Dora: Narcissus and Echo. The Art Bulletin 1949 jun

SILVERMAN, Kaja: Fassbinder és Lacan. A tekintet, a nézés és a képmás újragondolása. (ford. Kis Anna) In: Enigma 11. évf. 41. sz. 2004, 61-85. o. (eredeti: Kaja Silverman, “Fassbinder and Lacan: A Reconsideration of Gaze, Look, and Image”, In: Male Subjectivity at the Margins, London, Routledge, 1992, 147.)

SILVERMAN, Kaja: A tekintet. (ford. Szemző Hanna) In. Metropolis, 3. kötet, 2. szám, 1999/nyár, 24-33. o. URL: http://www.metropolis.org.hu/?pid=16&aid=226

SZOBOSZLAI János: Én-játékok (I./iv tükörjáték) Törökfürdő, 1996/1.