ikonográfia

ALCIATO’S BOOK OF EMBLEMS, Memorial University, Newfoundland, Kanada, URL: http://www.mun.ca/alciato/index.html

BIEDERMANN, Hans: Szimbólumlexikon, Budapest, Corvina, 1996

GOMBRICH, Ernst: Icones Symbolicae. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetre. (ford. Novák György) In: Pál József (szerk). Az ikonológia elmélete 1-2. Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról. (ikonológia és műértelmezés 1.) Szeged: JATEPress, 1986, 31-115. o.

JAFFÉ, A.: A vizuális művészetek szimbolizmusa, in: Jung, C.G.: Az ember szimbólumai, Budapest, Göncöl Kiadó, 1993

PRAZ, M.: Embléma, epigramma, concetto, in: Pál J. (szerk): Az ikonológia elmélete 1-2. Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról. (ikonológia és műértelmezés 1.) JATEPress, Szeged, 1986

RIPA, Cesare: Iconologica. (ford. Sajó Tamás) Budapest: Balassi - MKF, 1977

MÜNCHENER DIGITALISIERUNGSZENTRUM, Digitale Bibliothek, Emblemdatenbank, URL: http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblmaske.html

iconos URL: http://www.iconos.it/index.php?id=1111