bonus track 05: a művészi identitás kettőzése

BENJAMIN, Walter: A hasonlóról szóló tanítás, in: „A szirének hallgatása”, válogatott írások, Budapest, Osiris, 2001

CSÁKVÁRI József: Avatar-kultúra: A digitális identitás természete és jelentősége, in: A kultúra kódjai: a 60 éves Kapitány Gábor köszöntésére, szerk. Bali János et al., Budapest, MOME, 2008, p 55-61.

DANY, Hans Christian, Multiplex személyiségek, Gondolat-Jel, 1995/5. URL: http://www.caesar.elte.hu/gondolat-jel/95/multi.html

DANY, Hans-Christian: Multiplex személyiségek, in Buldózer, médiaelméleti antológia, szerk. Ivacs Ágnes, Sugár János, Média Research Alapítvány, 1997, URL: http://vmek.oszk.hu/00100/00140/html/03.htm

KAPOSI Márton: A rejtőzködő egyén arcai és álarcai, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004

KAPOSI Márton: Az egyén önkifejezése és rejtőzködése a hagyományos társadalmakban

URL: http://www.c3.hu/~prophil/profi011/KAPOSI_2.html

MALINÁK Judit: A személyes identitás létrejötte a médiakultúra globalizálódásának kontextusában, in: A kultúra kódjai: a 60 éves Kapitány Gábor köszöntésére, szerk. Bali János et al., Budapest, MOME, 2008, p 77-91.