kép-mítoszok: Allegóriák - tükör és Vanitas

HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus: Az elveszett tükörkép története - novellák. (ford. Györffy Miklós et al.) Budapest: Magvető, 1996

De MONTAIGNE M.: A hiúságról (ford. Ádám Péter) 2001. Café Bábel, (11. évf.) 41. sz. 3-8. old. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/naplo/montaigne