bonus track 04: hasonmás, alakmás

ERDÉLY Miklós: Ismétléselméleti tézisek, 1973. In: Idő-mőbiusz, Budapest: Magyar Műhely, 1991, második kötet, 86. o.

Erdély Miklós: Eredeti és másolat egy közegben (1974)

ERDÉLY Miklós online publikációk az Artpool kiadványaiban megjelent dokumentumokból, URL: http://www.artpool.hu/Erdely/EMcontenthu.html

HÓDOSY Annamária: Tükörkép, képmás, másképp In: Café Bábel, 1995. (5. évf.) 18. sz. 137-146. old. URL: http://www.cafebabel.hu/szamok/tukor/hodosy

SZŐKE Annamária: „Titok a jövő jelenléte”, In: Ponticulus Hungaricus, XI/3, 2007 március, URL: http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/erdely_miklos.html

WILDE, Oscar: Dorian Gray arcképe, Budapest: Ulpius, 2007 URL: http://mek.niif.hu/06000/06004/06004.htm

Groucho Marx mirror with Harpo (Duck Soup, 1933) URL: http://www.youtube.com/watch?v=SjznonoAq3U